« Чл. 3.

 (1) Туристически дейности са:

 

 1. туроператорската и туристическата агентска дейност;

 

 1. хотелиерството;

 

 1. ресторантьорството;

 

 1. предоставянето на тематично ориентирани допълнителни туристически услуги в областта на морския, ски, културния, балнео, СПА, уелнес, селския, винения, еко, конгресния, детския и младежкия, приключенския, спортния, ловния, голф и други видове туризъм;

 

 1. предоставянето на екскурзоводски услуги, воденето на туристи в планинска и природна среда и предоставянето на услуги за спорт.

 

 (2) Туристически обекти са:

 

 1. местата за настаняване:

 

 а) клас А - хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили;

 

 б) клас Б - семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги;

 

 1. заведенията за хранене и развлечения (самостоятелни и прилежащи към места за настаняване) - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове;

 

 1. туристическите хижи, туристическите учебни центрове и туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене - туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване;

 

 1. ски пистите - ски писти за алпийски ски, сноуборд и ски бягане, детските ски зони и снежните паркове;

 

 1. самостоятелните и прилежащите към места за настаняване балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове;

 

 1. плажовете - плажове към естествени и към изкуствени водни обекти;

 

 1. офисите за упражняване на туроператорска и туристическа агентска дейност;

 

 1. туристическите информационни центрове;

 

 1. посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;

 

 1. музеите и обществените и частните колекции с културни ценности и художествените галерии;

 

 1. центровете за изкуство и занаяти и центровете за временни изложения с туристическа цел;

 

 1. туристическите пътища/пътеки и веломаршрутите;

 

 1. обектите за катерене, парапланеризъм и маршрутите тип "виа ферата";

 

 1. конните бази за любителска езда и маршрути за конна езда;

 

 1. аквапарковете, водните атракциони и приключенските паркове;

 

 1. атракционните и тематичните паркове;

 

 1. голф игрищата;

 

 1. местата за наблюдение на диви животни и птици;

 

 1. ловните стопанства по Закона за лова и опазване на дивеча;

 

 1. винарните изби;

 

 1. недвижимите културни ценности по Закона за културното наследство, културните институти по Закона за закрила и развитие на културата, защитените територии по Закона за защитените територии - в случай че са социализирани и предлагат условия за приемане и обслужване на туристически посещения и в съответствие с режимите за опазването им и с вътрешните правилници на лицата, на които е предоставено правото на управление.

 

 (3) Туристическите обекти по ал. 2 са общодостъпни с изключение на тези, за които специални закони предвиждат друго.

 

 (4) Не се допуска отказ от предоставяне на туристически услуги в туристически обекти, както и предоставянето им с по-ниско качество или при по-неблагоприятни условия, основани на признаците по чл. 4, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация.

Избрани сайтове  

Актуално  

 • Диан Костов автобиография За Мен

 • Диан Костов- българският иконописец Начало

 • Пощенска банка (Юробанк)- адрес, телефон, факс Пощенска банка (Юробанк България АД)
 • Избрано от VipDir