« СК-13 ПЪТСТРОЙ

Пътностроителна фирма в Перник, България

Адрес: ул. „Софийско шосе“ 38, 2307 Каменина, Перник    

Телефон: 076 649 000

Избрани сайтове Перник

  • Екоефект България - котли, машини, линии за пелети Екоефект България- пелети, котли на пелети, котли на биомаса, линии за пелетиране,брикетиращи машини, производство на пелети, дробилки, горелки на пелети

  • Избрано от VipDir