« Trans-99 Ltd

Автотранспортна фирма в Перник, България

Адрес: ул. „1-ва“ 21, 2302 ж.к. Рудничар, Перник

Телефон: 089 853 5143

Избрани сайтове Перник

  • Екоефект България - котли, машини, линии за пелети Екоефект България- пелети, котли на пелети, котли на биомаса, линии за пелетиране,брикетиращи машини, производство на пелети, др ...

  • Избрано от VipDir