« Изключения

Чл. 93ж. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Законният ползвател на база данни, която е била разгласена по какъвто и да е начин, може без съгласието на производителя и да извлича или да използва повторно по смисъла на чл. 93в съществена част от нейното съдържание в следните случаи: 1. извличане за лично ползване на съдържание на база данни, която не е в електронна форма; 2. извличане без търговска цел за илюстриране при обучение или при научни изследвания в обем, оправдан от целта, при посочване на източника; 3. извличане или повторно използване за целите на националната сигурност или в административно или съдебно производство.


ботокс

Отровата, която изтрива белезите на времето! Жизнено и красиво лице без болка и безоперативна манипулация. Ботокс процедури и терапии от Пандерма.  ботокс  panderma.net повече »  


двойна брадичка

30 минутна революционна козметична процедура, която премахва трайно и ефикасно двойна брадичка. Факт! ТОП процедури, методи, начини, технологии за премахване на двойната брадичка двойна брадичка  двойна брадичка  www.persona.bg повече »  


торбички под очите

VENUS LEGACY е революционната процедурата, която слага край на тъмните кръгове и премахва торбичките под очите! торбички под очите  торбички под очите  www.persona.bg повече »  

Избрано от VipDir