« Носител на правото

Чл. 93б. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Носител на правото е производителят на базата данни. (2) Производител на база данни е физическото или юридическото лице, което е поело инициативата и риска за инвестиране в събирането, сверяването или използването на съдържанието на база данни, ако това инвестиране е съществено в количествено или качествено отношение.

Избрани сайтове данни

Най-актуални страници данни

  • USB Флашки за реклама от склад и внос USB Флашки

  • цени за ситопечат на тениски, сито печат върху текстил Ситопечат върху текстил

  • Трафик SEO оптимизация на фирмени сайтове и малки електронни магазини Трафик SEO Е-Основен Плюс

  • Избрано от VipDir