« Неимуществени права

Чл. 87. (1) Продуцентът има право да изисква при възпроизвеждането и разпространението на направените от него записи името му да бъде посочвано по обичайния за това начин върху звуконосителите, включително и върху техните обложки и кутии. (2) (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.)

Избрани сайтове върху

Актуално върху

  • Генератори ELA и AWN за оранжерии ОРАНЖЕРИИ

  • Системи за дезинфекция на хотели и басейни ХОТЕЛИ, БАСЕЙНИ

  • Системи за дезинфекция, предназначени за употреба в животновъдния сектор ЖИВОТНОВЪДСТВО

  • СЗО: Пандемията ще окаже дългосрочно въздействие върху психичното здраве на хората - Анализи - Новини Бг СЗО: Пандемията ще окаже дългосрочно въздействие върху психичното здраве на хората - Анализи - Новини Бгnovini.bg

  • Една от най-големите и влиятелни банки в света отмени Covid ограниченията върху банкови дивиденти Една от най-големите и влиятелни банки в света отмени Covid ограниченията върху банкови дивидентиmoney.bg

  • Нова забележителност в Сопот - камъкът, върху който е седял Вазов Нова забележителност в Сопот - камъкът, върху който е седял Вазовplovdivnow.bg

  • Избрано от VipDir