« Авторско право върху произведения на изобразителното изкуство и архитектурата

Чл. 12. (1) (Предишен текст на чл. 12 - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) Авторското право върху произведения на изобразителното изкуство и архитектурата принадлежи на лицето, което е създало произведението, и в случаите, когато собствеността върху произведението принадлежи на друго лице. (2) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) Авторското право върху произведението на архитектурата, създадено вследствие реализацията на проекта, принадлежи на лицето, създало архитектурния проект.

Избрани сайтове върху

Актуално върху

  • Генератори ELA и AWN за оранжерии ОРАНЖЕРИИ

  • Системи за дезинфекция на хотели и басейни ХОТЕЛИ, БАСЕЙНИ

  • Системи за дезинфекция, предназначени за употреба в животновъдния сектор ЖИВОТНОВЪДСТВО

  • СЗО: Пандемията ще окаже дългосрочно въздействие върху психичното здраве на хората - Анализи - Новини Бг СЗО: Пандемията ще окаже дългосрочно въздействие върху психичното здраве на хората - Анализи - Новини Бгnovini.bg

  • Една от най-големите и влиятелни банки в света отмени Covid ограниченията върху банкови дивиденти Една от най-големите и влиятелни банки в света отмени Covid ограниченията върху банкови дивидентиmoney.bg

  • Нова забележителност в Сопот - камъкът, върху който е седял Вазов Нова забележителност в Сопот - камъкът, върху който е седял Вазовplovdivnow.bg

  • Избрано от VipDir