« Авторско право върху периодични издания и енциклопедии

Чл. 10. (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) Авторското право върху периодични издания и енциклопедии принадлежи на физическото или юридическото лице, което осигурява създаването и издаването на произведението. Авторското право върху включените в такова произведение отделни части, които имат характер на произведение на литературата, изкуството и науката, принадлежи на техните автори.

Избрани сайтове право

  • Гледай в интернет! Gledko.NET - видяно в мрежата- За дома, Музика, Изкуство, Мода, Медии, Образование, Здраве, Красота, Туризъм, Любов и отношения, ...

  • СЕФИТА - Сдружение за експертизи, финансово-икономически и технически анализи Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА”. Информация за водещи експерти и вещи лица по съдебни и съдебно-следствени финансово-иконом ...

  • Нови интернет страници право

  • Aleti Furniture - луксозни италиански мебели, аксесоари и осветление. Kilt, Flexteam. Луксозна италианска квадратна или правоъгълна табуретка с капитонирана тапицерия с разнообразни цветове.

  • Най-актуални страници право

  • За нас

  • Терапии за подмладяване на лице Подмладяване

  • Какво предлага Българският институт за стандартизация?

  • Избрано от VipDir