« Интернет платформи за електронна търговия

Популярни интернет платформи за електронна търговия с акции, борси. 

Trader.Bg


Trader.bg е с нов собственик от лятото на 2011 година. Предишния собственик на платформата беше компанията Евър АД- инвестиционният посредник с най-голяма печалба за 2011 година, а именно 224млн лева.

Новият собственик на платформата е Авус Капитал АД, посредник учреден през август 2011 и получи лиценз на 22 юни 2011.

С по 50% дял в капитала на Авус Капитал АД са Борислав Недялков и Иван Ашминов. Борислав Недялков притежава и 67,32% от капитала на Евър АД.

Така на практика платформата Trader.bg донася най-големите печалби за миналата година. .

Други платфопрми за електронна търговия са

http://www.forextrade.bg/
http://www.teletrade.bg/
http://www.varchevbrokers.com  

Избрано от VipDir