« Необходим ли е печат на данъчната фактура

Реквизитите на данъчна фактура по ЗДДС са дефинирани ясно. Там не се споменава печата като задължителен реквизит. Ако обаче сделката не попада под разпоредбите на ЗДДС (например между нерегистрирани за целите на данък добавена стойност лица) трябва внимателно да се проверят разпоредбите в ЗКПО и ЗС. Практически липсата на печат може да не е пречка за признаване на данъчен кредит, но може да бъде пречка при ревизии по ЗКПО.

Избрани сайтове фактура

Избрано от VipDir