« Карол е инвестиционен посредник за 2007 година

Инвестиционен посредник Карол АД е на първо място в класацията за инвестиоционни посредници на сп.Банкер за 2007 година при изключително развностойна надпревара.

Брокерите на Карол са сключили почти три пъти повече контракти за покупко-продажба на акции през тази година - 142 671, и са направили 4.599 млрд. лв. оборот.

Тези данни разбира се са от икономически активната 2007 година.

През 2012 при далеч по свит и труден пазар е твърде вероятно първенците да са други.

Избрано от VipDir