« Глава III. Раздел 1. Дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност

Раздел I.

Дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност

Чл. 13. Дейностите за повишаване на енергийната ефективност са дейностите, свързани със:

1. енергийно паспортизиране;

2. обследване и сертифициране на сгради;

3. обследване на промишлени системи;

4. проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации в сгради, и

5. управление по енергийна ефективност.

Чл. 14. Мерките за повишаване на енергийната ефективност са действията, които водят до проверимо, измеримо или оценимо повишаване на енергийната ефективност.

 

Избрани сайтове ефективност

 • Oranjeria Оранжерии, Проектиране на оранжерия, оранжерии и оранжерийни комплекси, парници, оранжерии от поликарбонат, модулно хоби орнанжерии. Програма за развитие на селските райони, ПРСР 2014-2020, стоманено-стъклени оранжерии, стоманено-поликарбонатни оранжерии,

 • Фасада БГ Поликарбонатни фасади, фасади от поликарбонат,фасада, фасади, топлоизолация, ремонт на фасади, поликарбонат, фасадни панели, поликарбонатни панели, саниране, изндустриални халета, покривни панели, безвъзмездна помощ за енергийна ефективност, фасада

 • Избрани сайтове ефективност

 • Oranjeria Оранжерии, Проектиране на оранжерия, оранжерии и оранжерийни комплекси, парници, оранжерии от поликарбонат, модулно хоби орнанжерии. Програма за развитие на селските райони, ПРСР 2014-2020, стоманено-стъклени оранжерии, стоманено-поликарбонатни оранжерии,

 • Фасада БГ Поликарбонатни фасади, фасади от поликарбонат,фасада, фасади, топлоизолация, ремонт на фасади, поликарбонат, фасадни панели, поликарбонатни панели, саниране, изндустриални халета, покривни панели, безвъзмездна помощ за енергийна ефективност, фасада

 • Актуално ефективност

 • Поликарбонатни плоскости Поликарбонатни плоскости

 • Индийската ваксина с 93,4% ефективност срещу тежко протичане на COVID-19 | Здраве Индийската ваксина с 93,4% ефективност срещу тежко протичане на COVID-19 | Здравеoffnews.bg

 • Ваксината на Sanofi срещу COVID-19 показва над 95% ефективност във Фаза II на изпитванията | Здраве Ваксината на Sanofi срещу COVID-19 показва над 95% ефективност във Фаза II на изпитванията | Здравеoffnews.bg

 • ЕМА започва наблюдение на ефективността на ваксината срещу COVID на Sinovac | Здраве ЕМА започва наблюдение на ефективността на ваксината срещу COVID на Sinovac | Здравеoffnews.bg

 • Избрано от VipDir