« Тапицер ЕТ „Пепи - Петър Пенев”

Адрес: сграда Инкомс ИМ, ул. „Кукуш“ 1, 1000 София      

Обслужвани райони:  Област София и районите в близост    

Телефон: 088 889 3049

Избрано от VipDir