« РЗИ - Перник

Седалище и адрес на РЗИ:

гр. Перник, обл. Перник, ул. "Миньор" № 15

телефон: 076/60-18-81

факс: 076/58-20-28

мобилен: 0884/85-85-63

e-mail: [email protected]

БУЛСТАТ: 176030794

Избрани сайтове Перник

  • Екоефект България - котли, машини, линии за пелети Екоефект България- пелети, котли на пелети, котли на биомаса, линии за пелетиране,брикетиращи машини, производство на пелети, др ...

  • Най-актуални страници Перник

  • Строителство, оранжерии Строителство

  • Избрано от VipDir