« РЗИ Плевен

България, Плевен, ул. Княз Ал. Батенберг 7

http://rzi-pleven.com/ e-mail: [email protected]

+35964823409+35964846098

Работно време: 8,30-12,00ч. и 12,30-17,00ч.

приемно време на звеното за административно обслужване: от 8,30 до 17,00ч.

Избрано от VipDir