« Министерство на здравеопазването

Министерство на здравеопазването откри специална телефонна линия за въпроси с коронавируса (Covid--19), на която граждани и организации могат да задават своите въпроси: 02 807 87 57 (денонощно).

 

Адрес на Министерство на здравеопазването

Адрес: София 1000, пл. "Св. Неделя" 5

Телефони на Министерство на здравеопазването

Телефон: (02) 8631

Интернет сайт на Министерство на здравеопазването

https://www.mh.government.bg/bg/

Избрано от VipDir