« Министерство на вътрешните работи

Министерство на вътрешните работи- адрес София, ул. „6-и септември“ 29, София 1000
телефон 02 9825 000

Министерство на вътрешните работи
интернет сайт

www.mvr.bg

 

Такси за издаване на български задграничен паспорт и лични карти 

Такси за издаване на лична карта и паспорт на български граждани

 

Приемна на Министерство на вътрешните работи за граждани

ул. „6-и септември“ 29, София 1000

тел. 02 9822 574

[email protected]

Работно време
10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.

 

Новини от министерство на вътрешните работи 

 

СЪОБЩЕНИЕ до Силвана Валентинова Маринова от гр. Варна

Във връзка с получените в Министерството на вътрешните работи Ваши предложения, регистрирани с вх. № 489700-4113/19.07.2021 г. и вх. № 812100-10894/19.07.2021 г., Ви уведомяваме следното: По предложенията е изготвен отговор рег. № 812100-12077/09.08.2021 г., подписан от министъра на вътрешните работи. Същият е изпратен на посочения от Вас адрес с известие за доставяне (обратна разписка). Писмото е върнато обратно в МВР от „ Български пощи“ ЕАД. Можете да получите отговора чрез...

СЪОБЩЕНИЕ до Иван Гюров Колев от гр. Варна

Във връзка с жалба от Брадфорд Давид, получена в Министерството на вътрешните работи чрез Вас и заведена с вх. № 812100-9840/01.07.2021 г., Ви уведомяваме следното: По жалбата е изготвено писмо рег. № 812100-10791/16.07.2021 г. по описа на МВР. Същото е изпратено на посочения от Вас адрес с известие за доставяне (обратна разписка). Писмото е върнато обратно в МВР от „ Български пощи” ЕАД. Можете да получите писмото чрез приемната на министерството, след представяне на документ за...

СЪОБЩЕНИЕ до Милена Апостолова-Алексиева от гр. София

Във връзка с Ваш сигнал, получен в Министерството на вътрешните работи чрез Главния инспекторат на Министерски съвет и заведен с вх. № 812100-9686/29.06.2021 г., Ви уведомяваме следното: По сигнала е изготвено писмо рег. № 812100-10399/09.07.2021 г. по описа на МВР. Същото е изпратено на посочения от Вас адрес с известие за доставяне (обратна разписка). Писмото е върнато обратно в МВР от „ Български пощи” ЕАД. Можете да получите писмото чрез приемната на министерството, след...

18то заседание на Приоритетна област 11 „Сигурност“

Нова техническа помощ за координаторите на приоритетна област 11 на Стратегията на ЕС за развитие на Дунавския регион На 26 ноември 2020 г. се проведе 18-тото заседание на Управителната група на Приоритетна област 11 „ Сигурност“ на Стратегията на ЕС за развитие на Дунавския регион....

СЪОБЩЕНИЕ до Филип Александров Мачев от гр. Бухово

На основание чл. 18а, ал. 10 във вр. чл. 61, ал. 1 от АПК и във връзка с Ваше заявление вх. № 1/23.10.2019 г. по описа на РСПБЗН – гр. Никопол, Ви уведомяваме следното: По заявлението е изготвено решение рег. № 812104-248/01.11.2019 г. от директора на дирекция „ Правно – нормативна дейност“ - МВР. Същото е изпратено на посочения от Вас адрес с известие за доставяне (обратна разписка). Писмото е върнато обратно в МВР от куриерска фирма „ Стар Пост“ ООД. Можете...

СЪОБЩЕНИЕ до Цветелина Славчева-Трифонова от гр. Монтана

На основание чл. 61, ал. 3 вр. ал. 1 от АПК и във връзка с полученото в МВР Ваше възражение вх. № 198300-1800/28.03.2019 г., Ви уведомяваме: По възражението е постановено решение рег. № 812100-5497/05.04.2019 г. от министъра на вътрешните работи. Същото е изпратено на посочения от Вас адрес с известие за доставяне (обратна разписка). Писмото е върнато обратно в МВР от куриерска фирма „ Стар Пост“ ООД. Можете да получите решението чрез приемната на министерството, след представяне на...

СЪОБЩЕНИЕ до Христо Рачев Радков от град София

На основание чл.61, ал.3 вр. ал.1 от АПК и във връзка с Ваше заявление вх. № 812104-60/14.03.2018 г. по описа на МВР, Ви уведомяваме: По заявлението е изготвено уведомление  рег. № 812100-5891/27.03.2018 г., подписано от директора на дирекция „ Правно-нормативна дейност“ . Същото е изпратено на посочения от Вас адрес с известие за доставяне (обратна разписка). Писмото е върнато обратно в МВР от куриерска фирма „ Стар Пост“ ООД. Можете да получите уведомлението чрез...

СЪОБЩЕНИЕ до Димитър Емилов Димитров от гр. София

На основание чл. 61, ал. 3 вр. ал. 1 от АПК и във връзка с Ваше искане  вх. № 812100-3798/27.02.2018 г. по описа на МВР, Ви уведомяваме: По искането е изготвено писмо рег. № 812100-6485/05.04.2018 г., подписано от министъра на вътрешните работи. Същото е изпратено на посочения от Вас адрес с известие за доставяне (обратна разписка). Писмото е върнато обратно в МВР от куриерска фирма „ Стар Пост“ ООД. Можете да получите писмото чрез приемната на министерството. За информация...

СЪОБЩЕНИЕ до Митко Иванов

На основание чл.61, ал.3 вр. ал. 1 от АПК и във връзка с Ваша жалба  вх. № С806532F76/08.09.2017 г. по описа на МВР, Ви уведомяваме: По жалбата е изготвено писмо рег. № 812100-19882/29.09.2017 г., подписано от министъра на вътрешните работи. Същото е изпратено на посочения от Вас адрес с известие за доставяне (обратна разписка). Писмото е върнато обратно в МВР от „ Български пощи“ ЕАД. Можете да получите писмото чрез приемната на министерството. За информация тел. 02/982 25 74...

СЪОБЩЕНИЕ до Ирина Симеонова Асенова

град София, бул. "Константин Величков", бл. 15, вх. В, ет. 5, ап. 39На основание чл.61, ал.3 от АПК и във връзка с Ваше завление заведено с вх.№ ЛД-4/01.03.2013 г. по описа на ДМОС - МВР,  Ви уведомяваме:По заявлението е изготвено писмо рег.№ І-5985/08.03.2013 г. от министъра на вътрешните работи.Същото е изпратено на посочения от Вас адрес с известие за доставяне (обратна разписка). Писмото е върнато обратно в МВР от "Български пощи" ЕАД като пратка, непотърсена от получателя.Писмото може да...

Избрано от VipDir