« Телефони на Метро Кеш енд Кери България

Централен офис
МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД
п.код 1784, гр. София,
бул. "Цариградско шосе" 7-11 км.

ЦЕНТЪР ЗА КОНТАКТ С КЛИЕНТИ
ТЕЛЕФОН 0700 100 71
На стойността на един градски разговор
(работно време на ЦКК от 8.00 до 21.00 ч.).

 

Коментари

Избрано от VipDir