« Размери на товарни автомобили

Според вида на товарното помещение

- бордови (брезентови)

- фургони (хладилни автомобили);

- платформи;

- гондоли;

- цистерни и др.

Според размерите на товарното помещение:

- прицеп (l=13,60m.; стандартна височина h=2,75m., обем 90м3) - Фиг. 1;

- хенгер (две помещения максимален обем до 120м3);

- мегатрейлър ( височина h=2,90 - 3,05m.; обем до 100м3);

- джъмбо (l=13,60m.; 4lm сцена, обем до 100м3).
/Изброените по - горе транспортни средства имат товароносимост до max. 24 t./;

- контейнеровози - биват два вида за 20' и 40' контейнери;

- гондоли - служат за превоз на насипни (зърно, царевица и др.) и инертни материали (пясък, чакъл и др.)

Избрано от VipDir