« Цени и важна информация за ски - застраховките

Цени и важна информация за ски - застраховките

ПЛАНИНСКА ЗАСТРАХОВКА
Философия 
Ценоразпис на услугите на ПСС за български граждани
къде можете да я сключите. 

Застраховка в планинатаЗастраховка можете да направите в клоновете на следните застрахователни компании в цялата страна:ЗК"Уника", QBE international, HDI Застраховане, ДЗИ-Общо застраховане АД, Булстрад,ОЗК АД ,ЗПАД "Армеец",Дженерали животозастраховане АД ,Лев Инс АД ,Бул Инс АД,ЗАД Виктория , както и във всички бази на ПСС в по-големите планински центрове и в някои подстъпи на планините.

ДЕЙНОСТТА ПЛАНИНСКО СПАСЯВАНЕ Е СКЪПО СТРУВАЩА ДЕЙНОСТ. Големи са разходите за обучението и последващата квалификация на спасителите, за поддържането на постоянната готовност на отрядите, постовете и съоръженията, за материално-техническата база, за защитната екипировка и съоръжения, за медицинските, техническите и енергийните консумативи. ПСС не е на бюджетна издръжка, а се подпомага доколкото е възможно от държавата чрез БЧК, поради което средствата са крайно ограничени и недостатъчни.

От 01.08.2000г ПСС при БЧК въведе "Списък на видовете помощ, оказвана от ПСС при БЧК на български граждани и съответната им цена". С приходите от оказаната помощ ще се покрият част от направените разходи по спасителните действия. Това ще позволи дейността да се поддържа и развива, тоест да се продължи да се помага на пострадалите. Планинските спасители дават безвъзмездно своя труд при спасителните акции в планината, но всяко действие, всяка спасителна операция има своите разходи /предварителна готовност, консумативи, горива, обучение и т.н./ и пострадалия, който предизвиква тези действия, следва да поеме и разходите по тях. Отново подчертаваме, труда на планинския спасител не се заплаща, ПСС оказва долекарска помощ на мястото на нещастието, обикновенно при сложни теренни и метеорологични условия, някъде високо в планината след което извършва транспорт със специализирани спасителни съоръжения и предава пострадалия там, където се извършва медицинска спешна помощ.

 

ПЛАНИНСКА ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКА


От началото на декември 2000г., на българския застрахователeн пазар се предлага най-после дългоочакваната планинска здравна застраховка. Това е една добра алтернатива на директното разплащане и считаме, че е по възможностите на всеки, който практикува планински спортове и туризъм - застраховка на стойност около 30лв на година, покрива разходи до 1000 лв, като за сравнение, при нещастен случай на ски-писта, за спасителната работа(400лв) и транспорта(160лв) се заплаща общо 560лв. Планинската здравна осигуровка отдавна е влязла в практиката на жителите на планинските държави, излетуващите по планините. Там е немислимо да практикуваш ски, алпинизъм, сноуборд, парапланеризъм, планински велосипед, туризъм и да нямаш планинска застраховка. Това внася сигурност, това е и икономически изгодно, защото ако няма застраховка, пострадалият във всички случаи следва да заплати в брой разходите по спасителните операции.

ПСС ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ПЪРВО ДА ОКАЗВА ПОМОЩ - НАВРЕМЕ И ЕФЕКТИВНО, но ще изисква и полагащите се суми за покриване на разходите по спасяването.

ПСС ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ПРАКТИКУВАЩИ ПЛАНИНСКИ СПОРТОВЕ И ТУРИЗЪМ, ДА ЗАКУПЯТ СВОЕВРЕМЕННО СВОЯТА ПЛАНИНСКА ЗАСТРАХОВКА, а пишещите братя от медиите да проявят както винаги своето добро отношение и разбиране към хуманната задача на спасителите и да подпомогнат нашата кампания за въвеждане на планинската здравна осигуровка в бита на българина. Когато купуват своята застраховка, добре е туристите да се поинтересуват за реда на покриване на разходите при настъпване на застрахователно събитие - някои застрахователни компании изплащат директно дължимите суми на ПСС, а други изискват пострадалият да плати и му ги възстановяват след това на базата на протокола за застрахователното събитие.

Горе

СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ ПОМОЩ , ОКАЗАНА ОТ ПЛАНИНСКАТА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА ПРИ БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И СЪОТВЕТНАТА ИМ ЦЕНА, ПРИЕТ НА ОСНОВАНИЕ НА ЧЛ. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА БЧК, С РЕШЕНИЕ НА НК НА БЧК, ПРОТОКОЛ №176/3.11.2006г И ВАЛИДЕН ОТ 01.01.2007г.

Цени на планинска спасителна служба

1 Нещастен случай в планината 557
2 Нещастен случай на ски-писта 400
3 Акции за търсене 724
4 при повече от 24 часа 40/час
5 Акция при лавинно нещастие 955
6 при повече от 48 часа 40/час
7 Транспортиране на пострадал със специални спасителни средства на ПСС 160
8 Транспортиране на мъртвец 280
9 Поръчка за издирване 90
10 Първична мед. помощ в спасителен пост или база на ПСС 30
11 Акция с използване на хеликоптер 1500/час


Застраховка можете да направите в клоновете на следните застрахователни компании в цялата страна:ЗК"Уника", QBE international, HDI Застраховане, ДЗИ-Общо застраховане АД, Булстрад,ОЗК АД , ЗПАД "Армеец"Дженерали животозастраховане АД ,Лев Инс АД ,Бул Инс АД , ,ЗАД Виктория, както и във всички бази на ПСС в по-големите планински центрове и в някои подстъпи на планините.


Избрани сайтове застраховка

Най-актуални страници застраховка

  • Как се отразяват пътуванията по-време на бременността? Пътуване и бременност

  • Избрано от VipDir