« "Родопите - свещената планина!" Лято, 2016 – Екскурзионни летувания с Централен младежки клуб на скаутите в България /ЦМКСБ/

"Родопите - свещената планина!" Лято, 2016 – Екскурзионни летувания с Централен младежки клуб на скаутите в България /ЦМКСБ/нас. място: гр. София
адрес:кв. Борово, бл. 218, вх. Д, ет. 1, ап. 97 
мобилен: 0896 68 48 66, 0896 68 48 44

Избрано от VipDir