« Детски летен спортен лагер

Детски летен спортен лагер "Мачирски Спорт"

Летен спортен лагер за деца  с "Мачирски Спорт"

 нас. място: гр. София

адрес:ул. Цар Шишман 19, партер 
тел:02 981 57 12
мобилен: 0885 042 244

Избрано от VipDir