« Кой издава ISBN номер

Издаването на ISBN номер става от националната ISBN агенция. 

ISO 2108 определя принципите и процедурата на международното стандартно номериране на книгите така, че ISBN да идентифицира едно заглавие или издание на дадено заглавие от конкретен издател и да бъде уникален за това издание.

Към 2013 ISBN номер не може да се издаде онлайн. 

 

Избрано от VipDir