« Национален природонаучен музей

Адрес на Национален природонаучен музей: гр. София, бул. Цар Освободител №1

Телефон за контакт: 02 9882894

Повече информация относно Национален природонаучен музей може да намерите на следния адрес:

www.nmnhs.com

Избрано от VipDir