« Национален военноисторически музей

Адрес на Национален военноисторически музей: гр. София, ул. Черковна №92

Телефон за контакт: 02 946 1805

Повече информация относно Национален военноисторически музей може да намерите на следния адрес:

www.militarymuseum.bg

Избрано от VipDir