« Лиценз за извършване на обществен превоз на товари

В срок до 15 календарни дни от подаването на заявлението министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице издава лиценз (приложение № 6).

При настъпване на промени в обстоятелствата, удостоверени с документите по чл. 78 и по чл. 76, ал. 8, в 30-дневен срок от извършване на промяната на обстоятелствата превозвачът писмено уведомява Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и прави писмено искане по образец (приложение № 6а) за отразяване на промените в лиценза, в случай че те подлежат на вписване в него. Към искането се прилагат документи, удостоверяващи промяната на обстоятелства.

При изгубване, повреждане или унищожаване на лиценз за извършване на обществен превоз на пътници на територията на Република България или на ППС за обществен превоз на пътници лицето по чл. 2, ал. 1 подава заявление за издаване на дубликат по образец (приложение № 6б), придружено с декларация.

Дубликат на лиценз за извършване на обществен превоз на пътници на територията на Република България и дубликат на удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници се издава в 3-дневен срок от подаване на заявлението от лицето по чл. 2, ал. 1.

Избрани сайтове превоз

  • БК ТРАНС ООД - Транспорт и превоз на пътници София - Елин Пелин БК Транс - Транспорт и превоз на пътници София - Елин Пелин, Григорево, Столник, Елешница, Чурек

  • Олимпия- транспортна фирма лидер в превоза на течни химически вещества и опасни „Олимпия“ ЕООД е една от водещите лицензирани транспортни фирми в България. Основана през 1998 г с над 20 години опит компанията ...

  • Нови интернет страници превоз

  • М-Бус ООД автобуси за Бургас, Варна, Слънчев бряг, В.Търново, Карнобат ... Начало

  • Най-актуални страници превоз

  • "България Транс" ЕООД - международен транспорт със собствени камиони и спедиция от Европа и цял свят Начало

  • БК ТРАНС ООД АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ - В СЕКЦИЯ ИНФО.

  • Перфо фолио за коли, прозорци и витрини Печат върху перфо фолио

  • Избрано от VipDir