« Раздел III от специализиран превоз на пътници

Чл. 67. По време на работа автомобилите се обозначават с табели с надпис „Специализиран превоз“, като:

1. табелите на автобусите са с размери 170 мм х 625 мм, черен надпис на бял фон, с височина на буквите 45 мм;

2. табелите на леките автомобили са с размери 200 мм х 150 мм, черен надпис на бял фон, с височина на буквите 30 мм.

Избрани сайтове надпис

Нови интернет страници надпис

  • Максофт- рекламни материали и сувенири Детски тениски YC150

  • Най-актуални страници надпис

  • Бележник тип тетрадка със спирала Бележник тетрадка

  • Рекламни Елеци с надписи по поръчка повече » ...

  • Детски тениски с щамповане на надписи за реклама Детски тениски YC150

  • Избрано от VipDir