« Раздел I от специализиран превоз на пътници

Чл. 61. (1) Специализиран превоз се извършва въз основа на сключен договор между лице по чл. 2, ал. 1 и предприятие, учебно заведение или организирана група пътуващи.

(2) Неразделна част от договора е определено от клиента разписание, което е съгласувано с общината, на чиято територия е местонахождението на клиента.

Чл. 62. (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 108 от 2002 г.) При специализираните превози всеки пътник трябва да има карта (приложение № 10), удостоверяваща правото му да пътува. Картите се осигуряват от превозвача.

Чл. 63. Всяко лице по чл. 2, ал. 1 е длъжно да снабди водачите с необходимите документи.

Чл. 64. Лицето по чл. 2, ал. 1 е длъжно да:

1. организира труда на водачите, като спазва нормативно установената максимална продължителност на работния ден (смяна), междудневната и междуседмичната почивки съгласно Закона за автомобилните превози;

2. организира предпътния медицински преглед на водачите, включващ общото им здравословно състояние;

3. организира проверката на техническото състояние на автомобилите преди излизане от гаража;

4. осъществява ежедневен контрол върху своевременното отчитане на превозните документи.

Чл. 65. (Изм. – ДВ, бр. 108 от 2002 г.) Не се допускат правостоящи пътници при изпълнение на специализиран превоз по маршрути с еднопосочна дължина над 30 км.

Избрани сайтове превоз

  • Олимпия- транспортна фирма лидер в превоза на течни химически вещества и опасни „Олимпия“ ЕООД е една от водещите лицензирани транспортни фирми в България. Основана през 1998 г с над 20 години опит компанията се развива и става лидер в превоза на течни химически вещества и опасни товари (ADR).

  • България Транс ЕООД - международен транспорт и спедиция България Транс - служители с над 15 години в международен транспорт и спедиция, контейнери, карго, авио карго, складиране, митница.

  • БК ТРАНС ООД - Транспорт и превоз на пътници София - Елин Пелин БК Транс - Транспорт и превоз на пътници София - Елин Пелин, Григорево, Столник, Елешница, Чурек. Редовна автобусна линия София - Елин Пелин София. Транспорт и автобуси под наем за превоз на работници.

  • Избрано от VipDir