« Чл. 44.

(1) Организацията за управление на туристическия район може да бъде прекратена по решение на общото събрание, взето с мнозинство от две трети от гласовете на всички членове.

 

 (2) Общото събрание се свиква по искане на най-малко две пети от членовете му в едномесечен срок от постъпването му. При бездействие на управителния съвет искането може да се отнесе пред надзорния орган, който свиква общото събрание или овластява членовете да го свикат.

 

 (3) Организацията за управление на туристическия район може да бъде прекратена със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, когато:

 

  1. извършва дейност, която противоречи на закона, или

 

  1. не осъществява дейност в продължение на повече от една година.

 

 (4) Заповедта по ал. 3 се издава служебно от министъра на икономиката, енергетиката и туризма или по молба на всяко заинтересовано лице.

Избрани сайтове  

Най-актуални страници  

  • Кърпа за лице 100% памук + 100% микрофибър

  • Рекламни тениски с печат на надписи на едро Тениски

  • Цени на трафик SEO оптимизация от Максофт Цена на оптимизация за Google

  • Избрано от VipDir