« Чл. 43.

(1) Приходите по бюджета на ОУТР се формират от:

 

  1. членски внос;

 

  1. приходи от стопанска дейност и предоставяне на платени услуги;

 

  1. средства от участие в европейски, международни и други донорски програми;

 

  1. дарения от физически и юридически лица;

 

  1. други източници.

 

 (2) Организациите за управление на туристически райони може да се подпомагат финансово от бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма при условия и по ред, определени от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Избрани сайтове  

Актуално  

  • Диан Костов автобиография За Мен

  • Диан Костов- българският иконописец Начало

  • Пощенска банка (Юробанк)- адрес, телефон, факс Пощенска банка (Юробанк България АД)
  • Избрано от VipDir