« Олимпия транс ООД

Международни превози и спедиция.

Адрес: 4003 Пловдив, ул. Добродол 4, офис 7

факс: +359/ 32/682 163

e-mail: [email protected]

телефон: +359/ 32/969 009 88/ 742 04 49

Избрано от VipDir