« Изключения

Чл. 4. Не са обект на авторското право: 1. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) нормативни и индивидуални актове на държавни органи за управление, актовете на съдилищата, както и официалните им преводи; 2. идеи и концепции; 3. фолклорни творби; 4. новини, факти, сведения и данни.

Избрани сайтове нормативни

Избрано от VipDir