« Измама

Пазете се! Измама! Измами с пари, карти. Какво може да се случи. Как да се предпазим.

Измама с лични данни


Важно! Не позволявайте на никой да задържа личните ви документи по каквато и да било причина. Това може да бъде първата стъпка с последващи действия свързани с пари без вашето знание и съгласие, а именно откриване на банкови сметки, теглене на пари и преводи, получаване на кредити и издаване на кредитни карти на Ваше име, както и за други действия с негативно влияние върху финансовото Ви състояние.

  
повече »

Измама с пари


Измами с пари. Измама с банкноти. Финансови измами. Измами с пари в интернет.

  
повече »

Измама от инкасатори, социални служители, доброволци, наематели


Важно! Внимавайте с непознати и не им позволявайте да посещават дома ви. Крадци се представят за инкасатори, социални служители, събиращи помощи доброволци или кандидати за наематели.

  
повече »

Измами по телефона


Измами по телефона, телефон, телефони. Три клана роми въртят всички измами по телефона в България.

  
повече »

Избрано от VipDir