« Адрес и телефони Висше Военно Морско Училище

телефони Висше Военно Морско Училище Н. Й. Вапцаров гр.Варна
централа: 052/ 632 015, 052/552222;
личен състав: 552230;
финансова служба: 552381

Адрес Висше Военно Морско Училище Н. Й. Вапцаров гр.Варна
гр.Варна 9026
ул. "Васил Друмев" № 73

Избрани сайтове Морско

Избрано от VipDir