« адрес и телефони на Национално училище по изкуствата Добри Христов

телефони на Национално училище по изкуствата  Добри Христов гр.Варна
тел. 052/620-725

адрес на Национално училище по изкуствата  Добри Христов гр.Варна
Варна, ул. Ст. Караджа № 34,

Избрано от VipDir