« Финанси

Финанси, банки, инвестиции, пари. 
Европейската комисия публикува Коригендум на Националния доклад за 2019 г. за България, включващ задълбочен преглед относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси

Европейската комисия публикува Коригендум на Националния доклад за 2019 г. за България, включващ задълбочен преглед относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси. Извършената промяна е в резултат на предоставената аргументирана информация от българските власти и се отнася до текста по отношение на докладите за съмнителни сделки, изпратени от финансовите институции към Звеното за финансово разузнаване, които касаят местни видни политически личности. С промяната в...

В своята пролетна макроикономическа прогноза Европейската комисия очаква растежът на българската икономика да остане стабилен

Европейската комисия очаква растежът на българската икономика да се повиши от 3, 1 % през 2018 г. до 3, 3 % през 2019 г. и 3, 4 % през 2020 година. Според ЕК вътрешното търсене ще остане водещ фактор за растежа на БВП през целия прогнозен период, но динамиката му ще се забави спрямо този през 2018 г. поради по-умерено нарастване на частното потребление. Инвестиционната активност се очаква да продължи да бъде висока. Европейската комисия очаква износът на страната през 2019 г. да се възстанови...

МФ очаква излишък в размер на 2 678,2 млн. лв. по консолидираната фискална програма към април 2019 г.

На база на предварителни данни и оценки салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към април 2019 г. се очаква да бъде положително в размер на 2 678, 2 млн. лв. (2, 3 % от прогнозния БВП). Месец април традиционно се характеризира с превишение на приходите над разходите по КФП поради спецификата на данъчния календар. За подобрението на бюджетното салдо през месеца допринасят и възстановените суми от ЕК в частта на помощите. Основни параметри по КФП на база предварителни...

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.03.2019 г.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец март 2019 г. е положително в размер на 1 806, 7 млн. лв. (1, 6 % от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 1 662, 6 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 144, 1 млн. лева. Постъпилите приходи и помощи по КФП към март 2019 г. са в размер на 10 857, 8 млн. лв. или 24, 8 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на...

Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за март

Дългът на подсектор „Централно управление“{1} към края на март 2019 г. възлиза на 11 668, 4 млн. евро. Вътрешните задължения са 2 574, 8 млн. евро, а външните 9 093, 6 млн. евро. В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП){2} възлиза на 19, 8 %, като делът на вътрешния дълг е 4, 4 %, а на външния дълг – 15, 4 %. В структурата на дълга на подсектор „Централно управление“ в края на периода вътрешните задължения заемат дял...

Министерството на финансите изпрати на Европейската комисия Националната програма за реформи и Конвергентна програма за периода 2019-2022 г.

Министерството на финансите изпрати в Брюксел приетите от Министерския съвет актуализирани Национална програма за реформи и Конвергентна програма за периода 2019-2022 година. Националният доклад за България за 2019 г., заедно с документите, поставящи началото на Европейския семестър, послужиха като отправна точка при изготвянето на двата стратегически документа. Националната програма за реформи се фокусира върху изпълнението на мерките, адресиращи специфичните препоръки на Съвета от 2018 г. и...

 Програма за развитие на селските райони в България 2014-2020 г. За цялата страна по райони и региони. повече » за Програма за развитие на селските райони в България 2014-2020 г. oranjeria.com  

Министър Владислав Горанов подписа споразумение със Световната банка за откриването на Офис за споделени услуги в София

Министърът на финансите Владислав Горанов в качеството му на управител на Групата на Световната банка за България и управляващият и главен административен директор на Групата на Световната банка Шаолин Янг подписаха във Вашингтон Споразумение за предоставяне на подкрепа за установяването и функционирането на Офис на Световната банка за споделени услуги и други функции в София. Офисът ще функционира като център за споделени услуги с технологична насоченост, който ще отговаря за вътрешните...

Министър Владислав Горанов ще участва в пролетните срещи на Световната банка и на Международния валутен фонд

Министърът на финансите Владислав Горанов ще участва в пролетните срещи на Групата на Световната банка и на Международния валутен фонд (МВФ), които ще се проведат в периода 12 – 14 април 2019 г. във Вашингтон, САЩ. Българската делегация е водена от министър Горанов в качеството му на управител за България в организациите от Групата на Световната банка. В рамките на форума българските делегати ще се срещнат с представители на международни финансови институции и с висши ръководни екипи на МВФ и...

Публикувана е пролетната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите

Публикувана е пролетната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите за периода 2019-2022 г. Документа можете да видите тук.

Министерството на финансите очаква излишък в размер на 1 789,0 млн. лв. по консолидираната фискална програма към март 2019 г.

На база на предварителни данни и оценки салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към март 2019 г. се очаква да бъде положително в размер на 1 789, 0 млн. лв. (1, 5 % от прогнозния БВП). Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки: Приходите и помощите по КФП към март 2019 г. се очаква да бъдат в размер на 10 849, 2 млн. лв., което е 24, 7 % от годишния разчет. Спрямо март 2018 г. приходите по КФП нарастват с 1 629, 3 млн. лв., като ръст се отчита...

Избрани сайтове

 • Select Asset Management Селект Асет мениджмънт ЕАД управлява дейностите по набиране на парични средства чрез публично предлагане и обратно изкупуване на ...

 • СЕФИТА - Сдружение за експертизи, финансово-икономически и технически анализи Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА”. Информация за водещи експерти и вещи лица по съдебни и съдебно-следствени финансово-иконом ...

 • PVC и алуминиева дограма, врати и ETALBOND от Чех-Пласт Чех-Пласт сертифициран производител на дограма и оторизиран Reha

 • Олимпия- международен транспорт на течни товари Транспорт на течни товари в България и Европа. Неопасни и опасни

 • Поликарбонат Поликарбонат, Поликарбонатни плоскости

 • Най-актуални страници

 • Цени за фото заснемане на абитуриентски бал Абитурентски бал - цени

 • Шествие за 24 май по обновената главна улица на Бяла Слатина

 • Във Враца откриват паметник на известен режисьор

 • Ускорени курсове за начинаещи: Windows, Word, Excel, Internet Интензивен курс за начинаещи

 • Курсове по компютърна грамотност за начинаещи: Windows, Word, Excel, Internet Начална компютърна грамотност: Windows, Word, Excel, Internet

 • Курсове по Adobe Illustrator - векторна графика и реклама Adobe Illustrator

 • Компютърни курсове по Adobe Photoshop Adobe Photoshop

 • Избрано от VipDir