« Платформи за електронна търговия

Най-популярните платформи за електрона търговия с акции.  

 

Trader.Bg

Trader.bg е с нов собственик от лятото на 2011 година. Предишния собственик на платформата беше компанията Евър АД- инвестиционният посредник с най-голяма печалба за 2011 година, а именно 224млн лева.

  
повече »

Избрани сайтове акции

  • СЕФИТА - Сдружение за експертизи, финансово-икономически и технически анализи Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА”. Информация за водещи експерти и вещи лица по съдебни и съдебно-следствени финансово-иконом ...

  • Select Asset Management Селект Асет мениджмънт ЕАД управлява дейностите по набиране на парични средства чрез публично предлагане и обратно изкупуване на ...

  • Най-актуални страници акции

  • Клошари въртят бизнес с храни и железа

  • Нова Година в Шри Ланка повече » ...

  • Нова Година в Дубай - 7н (28.12.2018 - 04.01.2019) повече » ...

  • Избрано от VipDir