« Гаранционни условия HP

Гаранционна поддръжка

HP осигурява в цял свят гаранция за всички* свои продукти. (* с изключение на продуктите, закупени в САЩ, както и в някои други случаи). Стандартната гаранция зависи от продукта и варира от една година до целия жизнен цикъл на продукта. Гаранционният сервиз е съобразен с предназначението на продукта, например продуктите от висок клас, предназначени за критични приложения, каквито са моделите NetServer, имат по-високо ниво на поддръжка - гаранционна поддръжка на място. В допълнение НР осигурява на своите клиенти възможността срещу заплащане да продължат срока на гаранционната поддръжка, например чрез т.нар. "HP Care Pack", който включва удължаване на гаранционния период (с една или две години) и/или повишаване на нивото на поддръжка

Извънредни услуги

НР предлага на своите клиенти, които имат договор за поддръжка, услуги, излизащи извън обсега на стандартната гаранционна поддръжка и предназначени да удовлетворят специфични потребителски потребности. НР осигурява време за реакция в рамките на 4 часа за територията на страната и 2 часа - за София, с гаранция за отстраняване на проблема 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Такова ниво на поддръжка се изисква при критични инсталации и в някои случаи не е необходимо, затова ние предлагаме по-ниско ниво на сервизно обслужване (например 6 часа време за реакция, само в работни дни, 5 или 6 дни в седмицата, и т.н.).

Технически център Хюлет-Пакард

За гаранционна и извънгаранционна поддръжка на hp и Compaq компютри и периферия клиентите могат да се обръщат към Технически център Хюлет-Пакард. Това е първият по рода си проект в световната практика на компанията. Чрез създаването му Хюлет-Пакард България има по-голям контрол върху техническата поддръжка на персонални компютри и периферия с марките hp и Compaq. Клиентите получават отлични услуги и консултации на "едно гише", като по този начин техническата поддръжка на hp и Compaq устройства отнема значително по-малко време. Центърът насочва приетите устройства към вече изградената, обучена и сертифиц ирана от Хюлет-Пакард сервизна структурa. За всеки конкретен случай се избира най-ефективното решение, така че услугата да бъде извършена качествено и в най-кратки срокове. Специалисти в Техническия център диагностицират готовите устройства. Така Хюлет-Пакард България гарантира напълно ефективната поддръжка на продуктите на компанията, като в същото време запазва интересите на своите сервизни партньори.


машини за поддръжка на спортни терени

Спортни терени машини за поддръжка. машини за поддръжка на спортни терени, игрища, стадиони..  повече » www.ontariosport.net 


машини за поддръжка на тревен чим

Тревен чим поддръжка. Машини за изграждане, поддръжка и полагане на трева и тревен чим. Какво е тревен чим?  повече » ontariosport.net 


машини за паркова поддръжка

Една приятна разходка в парка! машини за поддръжка на паркове, алеи, градини градинки. Паркова поддръжка и изграждане с машини. машини за паркова поддръжка от ontariosport.net  повече » ontariosport.net 

Избрано от VipDir