« Централна автогара

Адрес: гр. София
Бул. “Кн. Мария Луиза” №100

Телефони:
Национален телефон - 0900 63 099 (За всички оператори) -  цена 0,60 лв./мин.

Факс: (02) 8133 144

Избрано от VipDir