« Турско посолство в България-адрес, телефон

Турско посолство в България-адрес, телефон

бул. "Васил Левски" No 80
София България
тел. (02) 980 2270; (02) 987 2984; (02) 9871464
факс (02) 981 9358 

Избрано от VipDir