« Софарма- годишен отчет 2018

Софарма- годишен отчет 2018

Над 15% увеличение в приходите от продажби и над 30% намаление в нетната печалба в Софарма през 2018 спрямо 2017 година. 

Горното показва тенденция към увеличаване на оборотите и намаляване на печалбата от най-доходоносните продукти на компанията. 

Софарма разпредели акции сред всичките си служители според техния стаж и съответно принос към успехите на компанията и раздадохме за първи път междинен дивидент. 

Според Изпълнителния Директор на Софарма Огнян Донев само 20% от служителите са продали акциите си, което свидетелства за доверие на работниците в компанията: 

Получихме подкрепа от акционерите си и за двете инициативи, а това винаги е било важно за нас потвърждение, че правим правилните стъпки.

сподели Изпълнителния Директор на Софарма Огнян Донев

Пълният текст на отчета на Софарма за финансовата 2018 година е публикувано на сайта на компанията тук

Източник: Софарма Груп (годишен доклад)

Избрани сайтове Софарма

Най-актуални страници Софарма

  • Съдебните дела срещу Огнян Донев

  • Фертилейд | FertilAid Фертилейд

  • Огнян Донев - Изпълнителен директор на Софарма АД Огнян Иванов Донев

  • Избрано от VipDir