« Микробиология и вирусология

София ул. "Враня" № 20, ет. 1, регистратура

02/931 19 40; 02/8130 410

Вземането на материали за изследвания и изследвания се извършват от 7.30 до  14.00 ч.

Избрано от VipDir