« КФН и Българският фондов пазар

Българският фондов пазар никога не е бил особено оживен. Малко потребители инвестират спестяванията си в ценни книжа на български фирми. Дали сега, когато бъде въведен толкова бурно оспорваният данък върху лихвите по депозитите, нещо ще се промени?

Информация за Българските фондови пазари

 

КФН, български фондови пазари, информация за българските фондови пазари

Избрано от VipDir