« Важни телефони в Гърция

СПЕШНА МЕД. ПОМОЩ

Дежурни болници, клиники, лекари телефон  14944
Бърза неотложна помощ (ЕКАВ) телефон  166
SOS живот телефон  197
ИКА – клиники, лекари – рандеву телефон  184
Център при отравяне телефон  210 77 93 777
Стоматолог- Спешна стоматологична Помощ в Гърция телефон – 210 64 34 001

СПЕШНА НАМЕСА

Полиция – телефон  133 / Бърза полицейска намеса – 100
Туристическа полиция – 171, 210 32 35 307

Пожарна помощ – 199
Горска служба – 191
Служба по наркотици – 109

ПЪТНА ПОМОЩ 

Пътна помощ ЕЛПА – 104
Пътна помощ HELLAS сервиз – 1154
Интернационална пътна помощ – 168

ПОВРЕДИ

Енергоснабдяване Атина – 1253
Енергоснабдчване Пирея – 1254
Тел. Център енерго Атина – 135
Тел. Център водоснабдяване – 1022
ВиК повреди – 1022

Актуално –

  • Диан Костов автобиография За Мен

  • Избрано от VipDir