« Районно управление РУ - Ботевград

Районно управление РУ - Ботевград

Районно управление РУ - Ботевград

 

Районно управление-Ботевград  

Адрес: гр.Ботевград, ул.”Витоша”№3, п.к.2140

 

 тел. 0723/66411, 0723/66424

 тел. по МВР 2 4359, 2 4360

 Началник РУ-Ботевград:   Стоян Георгиев Георгиев

приемно време всеки четвъртък от 15:00 до  17:00 часа

 

 РУ-Ботевград обслужва територията на община Ботевград

 

 Полицейски Участък с.Новачене

 Обслужва територията на с.Новачене, с.Боженица, с.Липница, с.Елов Дол,с.Литаково, с.Гурково, с.Радотина, с.Рашково и с.Краево

 Участък с.Новачене, ул.”Свобода”№2, тел.07136/ 22 30, п.к.2167

 Приемно време на Началник Участък:

Вторник 10,00 -12,00 часа

Четвъртък 10,00- 12,00 часа

 

Избрано от VipDir