« Директор дирекция „Обществено здраве“

Директор дирекция „Обществено здраве“   046-66-31-74 всеки работен ден:

 

от 10.00 до 11.00 ч.

Избрано от VipDir