« Приложим закон при производителите на база данни

Чл. 101а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Този закон се прилага за производителите на бази данни, ако са граждани на Република България или имат постоянен адрес в нея или са граждани на държава - членка на Европейския съюз, или имат постоянен адрес в такава държава. (2) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и за юридическите лица, учредени в съответствие със законодателството на Република България, които имат седалище, централно управление или основна дейност на територията и, както и за юридическите лица, учредени в съответствие със законодателството на някоя държава - членка на Европейския съюз, които имат седалище, централно управление или основна дейност на нейна територия. Ако юридическото лице има само седалище в Република България или в държавата - членка на Европейския съюз, се изисква дейността му да има реална връзка с нейната икономика.

Избрани сайтове държава

Актуално държава

  • Банка ДСК контакти Банка ДСК EАД - София

  • Пеканов: Все още никоя държава не е получила пари по Плана за възстановяване Пеканов: Все още никоя държава не е получила пари по Плана за възстановяванеbtvnovinite.bg

  • Балтов за уволнението: Опит на някои да се докажат, че пестят пари на държавата Балтов за уволнението: Опит на някои да се докажат, че пестят пари на държаватаdir.bg

  • Л. Стефанов: Правителството на ИТН ще се опита да мине на цената на счупване на системата, а може би и на държавата Л. Стефанов: Правителството на ИТН ще се опита да мине на цената на счупване на системата, а може би и на държаватаfrognews.bg

  • Избрано от VipDir