« Взаимно признаване на статута на осиротяло произведение или звукозапис

Чл. 71д. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Произведения или звукозаписи, които се смятат за осиротели по смисъла на чл. 71в в която и да е държава - членка на Европейския съюз, се смятат за такива и могат да бъдат използвани съгласно този раздел и в Република България. Това се прилага и за произведения и звукозаписи по чл. 71в, ал. 2, доколкото засяга правоносители, които не са идентифицирани или чието местонахождение не е известно.

Избрани сайтове които

Актуално които

  • EnvyroLyte- промишлена дезинфекция без химични отпадъци Начало

  • Генератори ELA и AWN за оранжерии ОРАНЖЕРИИ

  • Системи за дезинфекция, предназначени за употреба в сферата на биопроизводството БИОПРОИЗВОДСТВО

  • Лошите навици, които могат да донесат неочаквани ползи за здравето Лошите навици, които могат да донесат неочаквани ползи за здраветоactualno.com

  • Министър Виолета Комитова: Предишният ръководител на АПИ си е позволил да договори ремонтни дейности, които са в много пъти повече пари спрямо бюджета Министър Виолета Комитова: Предишният ръководител на АПИ си е позволил да договори ремонтни дейности, които са в много пъти повече пари спрямо бюджетаfocus-news.net

  • Здравословни рецепти, които се приготвят изключително лесно у дома Здравословни рецепти, които се приготвят изключително лесно у домаactualno.com

  • Избрано от VipDir