« Определение

Чл. 55. С договор за публично представяне авторът на сценично произведение отстъпва на ползвател правото да представи произведението, а ползвателят се задължава да го представи и заплати на автора възнаграждение.


представител Рехау

Чех Пласт - оторизиран и лицензиран представител на немската висококаюествена дограма Рехау  представител Рехау  chehplast.com повече »  

представител Rehau Чех Пласт е сертифициран, оторизиран, лицензиран представител на немската дограма Rehau дограма

Избрано от VipDir