« Регистър на организациите за колективно управление на авторски права

Чл. 40г. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г., отм. - ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.)

Избрани сайтове управление

  • Select Asset Management Селект Асет мениджмънт ЕАД управлява дейностите по набиране на парични средства чрез публично предлагане и обратно изкупуване на акции на дялове на ДФ Селект Дивидент, ДФ Селект Регионал, ДФ Селект Баланс и ДФ Селект Облигации. Select Asset Management

  • Екологични оценки. Доклади за ОВОС. Екологични анализи, стратегии, екпертизи. ПЛАНЕКО ООД е частна консултантска компания за консултантски услуги в областта на опазване на околната среда и изготвяне на: Доклади за ОВОС и Екологични оценки, Комплексни разрешителни, Екологични анализи, стратегии и експертизи, Програми и системи за уп

  • Максофт - интернет решения за бизнеса Максофт е уеб рекламна агенция с над 15 години опит в интернет реклама, уеб дизайн, изработка и SEO оптимизация на фирмени интернет сайтове. Максофт поддържа над 100хил. уеб страници в над 500 сайта с първият собствен български CMS админ панел

  • Актуално управление

  • Генератори тип ELA повече » ...

  • Механизация и автоматизация на оранжерии Механизация и автоматизация на oraнжерийни комплекси

  • Корнелия Нинова, БСП: Пред нас стои въпросът да доразградим стария модел на управление и да съградим нов Корнелия Нинова, БСП: Пред нас стои въпросът да доразградим стария модел на управление и да съградим новfocus-news.net

  • Заместник-министърът на туризма Даниела Стоева участва в дискусия за опазването и управлението на археологическите обекти Заместник-министърът на туризма Даниела Стоева участва в дискусия в Министерството на културата, посветена на стратегическа визия за въвеждане на нов за България модел за опазване, социализация и управление на археологическите резервати и историческите градове. Моделът е основан на управление чрез участие и партньорство между различни отговорни и заинтересовани страни, изразяващи обществено оправдани интереси, като за целта се създаде културна организация със смесено участие. Археологическите резервати и обектите на движимото и недвижимото културно наследство са основният ресурс за развитието на културния туризъм, който привлича все повече гости на България rdquo;, подчерта Даниела Стоева. Създаването на подобни структури на управление е изключително важно именно за социализацията и опазването на този ресурс. nbsp;В страната ни към днешна дата са регистрирани 33 археологически резервати и близо 1800 недвижими културни ценности от национално значение.

  • Заместник-министърът на туризма Даниела Стоева участва в дискусия за опазването и управлението на археологическите обекти Заместник-министърът на туризма Даниела Стоева участва в дискусия в Министерството на културата, посветена на стратегическа визия за въвеждане на нов за България модел за опазване, социализация и управление на археологическите резервати и историческите градове. Моделът е основан на управление чрез участие и партньорство между различни отговорни и заинтересовани страни, изразяващи обществено оправдани интереси, като за целта се създаде културна организация със смесено участие. Археологическите резервати и обектите на движимото и недвижимото културно наследство са основният ресурс за развитието на културния туризъм, който привлича все повече гости на България rdquo;, подчерта Даниела Стоева. Създаването на подобни структури на управление е изключително важно именно за социализацията и опазването на този ресурс. nbsp;В страната ни към днешна дата са регистрирани 33 археологически резервати и близо 1800 недвижими културни ценности от национално значение.

  • Избрано от VipDir